Invent

Variert bebyggelse

Det første feltet vi nå har ute til salgs er en forlengelse av byggefeltet Høknesåsen. I dag er det noe bebyggelse på deler av området, dels er det dyrka mark og dels er det skog og fritidsområde.

Vi har lagt til rette for variert bebyggelse med muligheter for eneboliger, eneboliger i rekke, leilighetsløsninger og eventuelle andre ønsker som kjøpere måtte ha. Det siktes ikke på en spesiell gruppe av tomtekjøpere, men at personer og familier i ulike livsfaser skal kunne realisere boligprosjekt som er tilpasset sin situasjon og sine ønsker.

Klikk på bildet for større versjon.

Bynære tomter

Reguleringsplanen for området ble vedtatt i Namsos kommunestyre 25. oktober 2012, og salg av tomtene er i gang gjennom Eiendomsmegler 1. Det er satt priser på hver enkelt tomt for enebolig, og varierer noe ut fra blant annet plassering i feltet og størrelse på tomta. Ta gjerne kontakt med Hans Kjetil Andreassen i Eiendomsmegler 1 for en samtale om muligheter.

På grunn av utbygging av nødvendig infrastruktur, vil det totale utbyggingsområdet deles inn i flere mindre deler. Når en del er utsolgt, påstartes infrastruktur og salg av neste del. På bildene til venstre ser du skisser av det første feltet. På grunn av underskudd på bynære tomter i Namsos, tror vi at utbyggingen av flere felt vil skje relativt raskt.

textØnsker du kontakt med oss i Høknes Eiendom, kan du sende oss en e-post boinamsos@hoknes.no.


Se reguleringsplanen her.

Høknes Eiendom

  • speech_white Tel. +74 27 22 22
  • speech_white Mobil 901 901 16
  • mail_white E-mail: post@hoknes.no
  • Scroll to top